Телефон гарячих ліній з протидії насильства

/Files/images/13/банер.jpg

/Files/images/IMG_3666.jpeg

ПОРЯДОК розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1105-14#n73

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (поради батькам, студентам, викладачам) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання насильству та протидії йому https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-akty-shchodo-zapobihannia-ta-protydii-nasyl-stva/

Зупиніть насильство в сім'ї!

Соціальна реклама проти насильства в сім'ї - "Не руйнуй!"

ЗУПИНИМО НАСИЛЬСТВО РАЗОМ! НЕ МОВЧИ!

Кiлькiсть переглядiв: 453