Про організацію освітнього процесу

Про педагогічну раду

Про методичну раду

Про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Про відділення коледжу

Про циклову комісію

Про приймальну комісію коледжу

Про порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачами освіти

Про стипендіальну комісію

Про порядок відрахування, переривання навчання

Про призначення академічних стипендій

Про призначення та виплату соціальних стипендій

Про запобігання та протидію булінгу

Про умови та порядок вибору здобувачами фахової передвищої освіти вибіркових дисциплін у коледжі

Про дотримання академічної доброчесності у коледжі

Про користування гуртожитком коледжу

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку коледжу

Про порядок поселення у гуртожиток коледжу

Про студентське самоврядування

Про дистанційне навчання

Про курсові проєкти (роботи)

Про кваліфікаційну роботу

Про засоби діагностики якості фахової передвищої освіти

Про форми контролю знань здобувачів освіти

Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Про навчально-методичний кабінет

Про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

Про рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників

Про підготовчі курси

Про порядок проведення державної підсумкової атестації

Про порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти за допомогою дистанційних технологій

Про порядок надання платних освітніх послуг та інших платних послуг

Про бібліотеку

Правила користування бібліотекою

Про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Про внутрішній моніторинг якості фахової перевищої освіти у коледжі

Про порядок оцінювання результатів навчання студентів

Про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та_або інформальної освіти (зі змінами від 30.06.2023)

Кiлькiсть переглядiв: 2317