Відокремлений структурний підрозділ Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" надає публічну інформацію керуючись

Надання публічної інформації Коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 146, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

Тел./факс: (05355) 4-64-29

e-mail: mirgorodсollege@gmail.com

Кiлькiсть переглядiв: 2976