ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 161 " Хімічні технології та інженерія"

Освітня програма " Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів"

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

3112 технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій);

3111 лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

3111 технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

3111 технік-технолог;

3116 технік-лаборант (хімічне виробництво)

і може займати первинні посади:

  • лаборант;
  • технік-лаборант;

Студенти спеціальності «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів» протягом навчання вивчають наступні дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи; кристалографія і мінералогія; прикладна механіка; основи термодинаміки і теплотехніки; інженерна графіка; загальна електротехніка з основами електроніки; метрологія, стандартизація та сертифікація; загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; машини та обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; теплотехнічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; основи підприємництва та управлінської діяльності; економіка, організація та планування виробництва; основи автоматизації та АСУТП; комп’ютерна техніка і програмування; основи проектування; технологія кераміки; теплотехнічне обладнання керамічного виробництва; технічний аналіз і контроль виробництва кераміки.

З отриманням диплома молодшого спеціаліста техніка – технолога випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” та «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів» з ІІ курсу денного відділення.

Кiлькiсть переглядiв: 3105