Галузь знань 144 «Теплоенергетика»

Освітня програма «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»

Циклова комісія теплотехнічних дисциплін готує молодших спеціалістів техніків теплотехніків за освітньою програмою “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання ”

Випускники цієї спеціалізації завжди затребувані в різних галузях промисловості: енергетики, металургії, машинобудуванні, хімічній і харчовій промисловості, медицині, комунальному господарстві.

Інженери-теплотехніки активно беруть участь в розробці таких об'єктів, як установки кріогенної техніки, кондиціювання повітря, зріджування газів, охолодження високотемпературних поверхонь, теплонапружених елементів конструкцій. Велика роль теплотехніків у розробці та вдосконаленні систем утилізації теплової енергії, створення безвідходних технологій, розробці сучасних систем централізованого та децентралізованого теплопостачання.

Інженери-теплотехніки - фахівці в галузі проектування, монтажу та наладки теплотехнологічних ліній і установок для виробництва молочних, м'ясних та кондитерських виробів, виробництва цукру, переробки та зберігання зерна. Вони орієнтовані в роботі на оптимізацію теплоенергозабезпечення підприємств, у тому числі генерації, розподілу та споживання енергії; підготовлені для виробничо-технологічної, експлуатаційної і конструкторської діяльності, створення безвідходних технологій, використання вторинних енергоресурсів та вирішення екологічних проблем.

Студенти під час навчання отримують глибокі знання з таких дисциплін як “Фізика”, “Теплотехніка”,” Котельні установки і водо підготовка”,” Гідравліка”, “Гідравлічні машини”, “Автоматизація теплових процесів ”, “Теплотехнічні вимірювання”, “Тепло та газопостачання”, “Теплотехнічне обладнання”, “Інженерна графіка”, “Основи електротехніки”

Циклова комісія теплотехнічних дисциплін має досить висококваліфікований кадровий науковий потенціал, який займається науковими дослідженнями та дослідно-конструкторськими розробками на рівні, що відповідає сучасним досягненням науки і техніки в галузі теплотехніки.

Наші випускники мають можливість продовжити навчання у ВНЗ 3 - 4 рівня акредитації за такими спеціальностями: “ Промислова теплоенергетика”, “Енергетичний менеджмент ”, “ Турбіни ”, “ Теплофізика”, “ Газотурбінні установки і компресорні станції ”, “Гідравлічні машини”, “Гідроприводи і гідро пневмоавтоматика” , “Гідроенергетика” “Машини та механізми нафтових і газових промислів”,” Двигуни внутрішнього згоряння,” “Інженер нафтогазової справи”

Кiлькiсть переглядiв: 3402