ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітня програма «Фінанси і кредит»

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003-2005:

3411 Дилери та брокери із заставних та фінансових операцій;

3412 Страхові агенти;

3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі;

3433 Бухгалтери та касири

і може займати первинні посади:

 • брокер (посередник) з цінних паперів;
 • дилер (продавець) з цінних паперів;
 • агент страховий;
 • інспектор кредитний;
 • інспектор обмінного пункту;
 • контролер-оператор;
 • бухгалтер.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» протягом навчання вивчають такі дисципліни:

 • політична економія
 • вища математика
 • інформатика і комп’ютерна техніка
 • економіка підприємства
 • фінанси підприємства
 • бухгалтерський облік
 • статистика
 • екологія
 • безпека життєдіяльності
 • банківські операції
 • податкова система
 • фінанси
 • гроші та кредит
 • бюджетна система
 • казначейська справа
 • бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • страхові послуги
 • інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • охорона праці
 • вступ до спеціальності
 • контроль і ревізія
 • фінансовий ринок
 • ринок цінних паперів
 • охорона праці в галузі

По закінченню навчання випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальностями: "Фінанси і кредит", "Банківська справа", "Облік і аудит".

Кiлькiсть переглядiв: 2750