СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

Мета програми - забезпечити здобуття поглиблених компетентностей за спеціальністю 051«Економіка» достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності

Завдання програми - забезпечення поглиблених фахових компетентностей в галузі економіки з акцентом на формування навичок підготовки даних для прийняття рішень на всіх етапах управління фінансово-господарською діяльністю підприємств

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором "Класифікатор професій" ДК 003-2010:

3119 Технік з планування

3119 Технік з нормування праці

3119 Технік з праці

3434 Асистент економіста-демографа

3434 Асистент економіста-статистика

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу

3436.2 Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління і може займати первинні посади:

 • диспетчер виробництва;
 • технік з планування;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з праці;
 • технік з нормування праці;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • організатор діловодства (види економічної діяльності);
 • інспектор з цін.

Студенти спеціальності «Економіка» протягом навчання вивчають такі дисципліни:

 • політична економія
 • вища математика
 • інформатика і комп’ютерна техніка
 • економіка підприємства
 • фінанси підприємства
 • бухгалтерський облік
 • статистика
 • основи екології
 • безпека життєдіяльності
 • планування та організація діяльності підприємства
 • облік та аналіз діяльності підприємства
 • інформаційні системи і технології на підприємствах
 • економіка і нормування праці
 • основи бізнесу
 • податкова система
 • страхові послуги
 • ціни і ціноутворення
 • основи маркетингу та менеджмент
 • охорона праці
 • інвестування
 • комерційна діяльність
 • банківська справа
 • внутрішньогосподарський контроль
 • гроші та кредит
 • охорона праці в галузі

По закінченню навчання випускники можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Кiлькiсть переглядiв: 2791