ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003-2010:

3119. Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;

3152. Інспектор з безпеки руху, охорони праці та якості;

3434.1 Помічники керівників;

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)

3449. Інші державні інспектори і може займати первинні посади:

 • диспетчер виробництва;
 • технік з планування;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з праці;
 • технік з нормування праці;
 • хронометражист;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • організатор діловодства (види економічної діяльності);
 • інспектор з цін.

Студенти спеціальності «Економіка» протягом навчання вивчають такі дисципліни:

 • політична економія
 • вища математика
 • інформатика і комп’ютерна техніка
 • економіка підприємства
 • фінанси підприємства
 • бухгалтерський облік
 • статистика
 • екологія
 • безпека життєдіяльності
 • планування та організація діяльності підприємства
 • фінансовий облік
 • інформаційні системи і технології на підприємствах
 • економіка і нормування праці
 • управління витратами
 • податкова система
 • економічний аналіз
 • менеджмент
 • основи маркетингу
 • охорона праці
 • вступ до спеціальності
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • міжнародна економіка
 • гроші та кредит
 • охорона праці в галузі

По закінченню навчання випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальностями: "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства".

Кiлькiсть переглядiв: 1932